Sơ Đồ Các Tuyến Xe Bus

Đi Tới Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội

Nếu như bạn ngại đi xe máy vì đường xa, nắng, bụi, lạnh hoặc do ngại phải tìm đường thì bạn nên lựa chọn đi xe buýt để đến Phòng khám tại số 52 Nguyễn Trãi. Có rất nhiều tuyến xe buýt đi đến Phòng khám đó là tuyến số 01, 02, 19, 21A, 21B, 27, 44 điểm dừng cũng rất gần với số 52 bạn không phải đi bộ quá 200m.

 • 01
 • 02
 • 19
 • 21A
 • 21B
 • 27
 • 44

Tuyến Xe Bus 01

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 02

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 19

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 21A

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 21B

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 27

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Tuyến Xe Bus 44

Mai Động - Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

Diểm dừng:

 • Dừng ở điểm đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch (do trên Xã Đàn không có điểm dừng), xe lần lượt đi qua đường Giải Phóng đến Đại học Bách Khoa Hà Nội rẽ vào Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.
 • Bạn xuống tại điểm đầu tiên, số 101 A2 Tập thể Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch, sau đó quay lại, đi bộ chừng 200m sang đường Xã Đàn là sẽ đến phòng khám.
 • Tần Suất: 10 - 15 Phút một chuyến
 • Giá Vé: 7.000 vnđ

Bản ĐỒ Vị Trí Của
Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội

Tư vấn Chat với bác sĩ15 Gọi điện Gọi điện bác sĩ
DMCA.com Protection Status